Stupnice hodnocení

Známky jsou převzaty z deníku Sport a pouze podotýkám, že hodnocení jednotlivého hráče je myšleno pouze k výkonu a schopnostem či dovednostem jeho samého a NENÍ MOŽNÉ srovnávat hráče mezi sebou navzájem.Tzn. i když obdrží více hráčů stejnou známku, nemusí to znamenat, že jejich výkon byl stejný.

STUPNICE HODNOCENÍ:

10-mimořádný výkon,    9-excelentní,   8 - výborný,   7 - velmi dobrý,  6- dobrý,   5- průměrný,   4 - podprůměrný,  3 - slabý,  2- mizerný, 1- katastrofální